BB2B
Castellano  |  Català

Benvingut a Better Business to Be

Serveis de Gestió i Organització d'Empreses

Serveis

Adequació a regulacions

Gestioni diligentment tots els riscos regulatoris

Els escàndols financers i la consciència general d'una major defensa dels drets dels ciutadans han portat als legisladors a elaborar diferents regulacions que impacten de forma molt rellevant en les restriccions que han de considerar les organitzacions en el seu model de negoci.

Reptes

Aquesta nova situació dels mercats, molt més regulada, ens presenta una sèrie de reptes que les organitzacions han de ser capaços de satisfer, i entre altres destaquem:

  • Adequació constant en el temps: Totes aquestes noves regulacions requereixen que l'adequació sigui un procés continu al llarg del temps i no la simple execució de mesures de forma puntual.
  • Nivell d'especialització: Tant el coneixement de la pròpia legislació com el seu impacte en els processos, tecnologies i organitzacions, requereixen d'equips multidisciplinars amb coneixements específics en cadascun d'aquests àmbits.
  • Afecten la totalitat de l'organització: Aquestes legislacions tenen impacte en tots els processos de negoci, no només en les àrees legals o de sistemes d'informació. Com s'aconsegueix que el coneixement i les exigències a cadascuna d'elles sigui homogeni?

Aproximació

Són molts i de molt profunds els aspectes que han de ser considerats en l'adequació a tot aquest tipus de regulacions, ja siguin de caràcter general com sectorials. Per tot això, la nostra aproximació implica la gestió d'aquestes normatives des del punt de vista dels riscos que impliquen, i no només de les mesures puntuals que hagin de ser implantades. Per tant:

  • Conscienciar a l'organització: Formem el personal de la companyia sobre els aspectes de la normativa i el seu impacte en l'organització amb dues finalitats, la primera implicar la totalitat de l'organització i la segona facilitar l'obtenció de la informació rellevant.
  • Identificar i avaluar riscos: Identifiquem i avaluem els riscos que comporten en funció del model de negoci de cada organització i proposem l'adopció de mesures a emprendre.
  • Visionar l'organització com un tot: Sempre es tenen en compte els processos, els sistemes d'informació, l'organització i les diferents ubicacions com a base per a l'anàlisi de riscos.
  • Donar suport en el procés d'adequació: Seguim el procés d'adequació perquè les mesures a implantar siguin efectivament implantades.

Serveis

Aquests processos d'adequació es realitzen principalment sobre tres normatives:

  • Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal
  • Llei de la Societat de la Informació
  • Sarbanes Oxley Act
© BB2B 2018. Tots els drets reservats  |  Nota Legal  |  Política de Privadesa  |  Site Map  |  Contactar  |    RSS  |  Política de cookies
disseny: dommia
Disseny Web
Dommia Solucions Internet
c/ Lepant, 326, Entlo. 1, Desp. 2
08025 - Barcelona
Tel. 902 024 678 | +34 936 241 455
Portfoli visible en: www.dommia.cat