BB2B
Castellano  |  Català

Benvingut a Better Business to Be

Serveis de Gestió i Organització d'Empreses

Articles

Estratègia

El paper de la innovació segons Sergi Mesquida, Director de KIMBcn
30/06/2010

El curriculum de Sergi Mesquida té un ampli recorregut en el camp de la innovació i la transferència tecnològica, actualment és Director a KIMbcn, però amb anterioritat havia ocupat els càrrecs de Director d’Energia, Transport i Administracions Públiques a GTD Sistemas de Información i Director de Transferència Tecnològica del CIDEM (ara sota el paraigües d'ACC1Ó).

Volem agrair-li que hagi accedit a exposar-nos la seva visió sobre el paper cabdal que juga la innovació en el nostre entorn empresarial.

BB2B Explica’ns una mica què és el que fa KIMbcn.

SM KIMbcn és una fundació privada sense ànim de lucre que aconsegueix que les empreses desenvolupin nous productes o serveis innovadors que els facin més competitius i, per tant, que guanyin més diners. I com fem això?

  • Identificant tecnologies existents al mercat, que acostumen a ser majoritàriament resultats de processos de recerca d’entitats públiques o privades.
  • Analitzant la seva possible aplicació pràctica en diferents mercats.
  • I finalment buscant empreses que els puguin incorporar als seus processos d’innovació per desenvolupar productes i/o serveis innovadors que els permetin ser més competitiu en els seus mercats habituals o, fins i tot, que els hi permetin entrar en nous mercats.

En definitiva, fem rendible per les empreses, tecnologia existent al mercat.

BB2B Deixa'ns clar què és la innovació? Quina diferència hi ha amb l'R+D?

SM Sense pretendre ser purista i de forma molt simple, la innovació és un procés que transforma el coneixement i la tecnologia en nous productes o serveis que tenen una acceptació en el mercat i que, per tant, generen diners.

Pensem que generalment parlem de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i). Per tant, la R+D són processos previs a la innovació. La Recerca permet generar nou coneixement. El Desenvolupament permet concretar aquest nou coneixement en coses tangibles, es a dir, en aplicacions pràctiques del nou coneixement generat al procés de recerca. Aquests coneixements i tecnologies aplicats són els que després, al procés d’innovació, se'ls hi ha de buscar aplicació comercial en un determinat mercat per cobrir una necessitat per la qual el consumidor estigui disposat a pagar.

BB2B Com ens pot ajudar la innovació a sortir de la crisi?

SM La innovació és una de les claus per sortir de la crisi. Per una empresa, la única forma de poder ser competitiu en el mercat actual es incorporar la innovació com un procés clau del seu negoci. Actualment les empreses que fa temps que van incorporar la innovació com a procés clau de negoci han pogut afrontar millor la crisi, donat que estan millor preparades per desenvolupar nous productes i serveis quan alguns dels que tenien en el mercat "fallen", ja tenen identificats possibles nous mercats a on poder diversificar, coneixen entitats generadores de coneixement amb les que col·laborar, etc. Però aquests són els resultats d'haver començat el procés fa anys. El que no podem pretendre és decidir incorporar la innovació avui i esperar resultats el proper mes...

BB2B És aquesta una sortida vàlida per les pimes o està adreçada per a les grans multinacionals?

SM No crec que sigui un problema de tamany sinó de situació econòmica actual de l'empresa. La innovació te un componen intrínsec de incertesa i risc, que és millor assumir-ho quan la situació a l'empresa es bona. En èpoques de crisi, si l'empresa té problemes econòmics, es tendeix a solucionar aquests problemes no a invertir en futur. Si la situació econòmica és bona o estable, cal invertir en innovació, perquè els resultats no s’obtenen d'un dia per un altra. Actualment, no tenir un departament d'R+D no vol dir no poder innovar. El concepte d'Innovació Oberta, que utilitzem com a metodologia a KIMbcn, permet aprofitar la tecnologia existent al mercat, i desenvolupada per altres, per poder ser aplicada a empreses de qualsevol tamany, accelerant els seus processos d’innovació i el "time to market" dels seus nous productes i serveis.

BB2B Quin és el perfil de companyia que sol·licita els vostres serveis?

SM Tenim tot tipus de perfils (microempresa, petita, mitjana, gran, multinacional), de diferents tipologies (sectors tradicionals/industrials, sectors "avançats"/tecnològics). És a dir, com el que oferim és poder guanyar diners, desenvolupant nous productes o serveis, aprofitant coneixement i tecnologia existent , això l'interessa a tot tipus d'empreses.

BB2B L'objectiu a llarg termini del pla E2I potenciat pel govern central és "ocupar el noveno puesto de la innovación en el mundo", creus que estem en posició d'aconseguir-ho?

SM Al final crec que l'objectiu no és el més important, sinó les mesures de les quals s'acompanya el pla que busca aconseguir aquest objectiu i les persones que es posen al front d'aquests plans per impulsar-los. Crec que és necessari fixar-se objectius ambiciosos però cal posar els mitjans perquè siguin assolibles. D'altra banda, si som els novens però seguim tenint problemes, de que haurà servit aconseguir l'objectiu? Objectivament crec que cal millorar temes importants, que a més alguns d'ells son conjunturals, per poder arribar-hi. A tall d'exemple, entre d'altres, podríem parlar de la formació, la cultura innovadora, l'orientació a mercat i resultats, dels resultats de la recerca, el foment de l'emprenedoria i el treball col·laboratiu.

BB2B Quin són els sectors que considereu que tenen un major potencial?

SM Cada cop és més difícil parlar de "sectors" perquè la dinàmica actual els està canviant, però si que parlaria d'àrees d'aplicació de nous productes i serveis: energia, mobilitat, salut, medi ambient i educació.

BB2B Segons les darreres dades sembla que estem en cinquena posició en patents en tecnologies mediambientals, és aquest l'indicador més rellevant? Com creus que s'ha de mesurar realment l'èxit de l'aplicació de la innovació?

SM Aquests és un dels grans dèficits, sota la meva opinió, que tenim actualment en el sistema: com mesurem la innovació? Tot i les inversions considerables que s'han fet els darrers anys a Catalunya sembla que els indicadors d'innovació indiquen que hem retrocedit. Realment el que estem mesurant ens dona informació real sobre la innovació o només sobre alguns paràmetres dels processos previs a la innovació? Pensem, per exemple, que si la innovació es la explotació amb èxit d’un producte/servei, tenim algun indicador per mesurar això? Actualment crec que no. Saber que hem augmentat molt el nombre de patents no implica que aquestes patents s'hagin intentat comercialitzar i, sobretot, estiguin donant rendiments econòmics al seu propietari. És un exemple d'una dada que ens diu que una part del procés (la valorització de la tecnologia) està millorant quantitativament (no qualitativament), però que no implica que el procés acabi sent innovador i tenint uns resultats econòmicament rellevants.

BB2B I per finalitzar, quins són els vostres plans de creixement? Cap on voleu dirigir-vos?

SM De les nostres activitats bàsiques de negoci, la Valorització i la Comercialització, volem mantenir el nivell d'activitat de la primera i ampliar la segona, que és on hi ha la gran necessitat al mercat: comercialització de la tecnologia existent. Les nostres previsions per aquest any son molt prudents, donada la situació econòmica actual, i esperem acabar l’any amb números similars al 2009: 1.4M€ d’ingressos i 25 persones de plantilla.

Moltes gràcies per la feina que feu, pel teu temps i per la teva exposició clara i amena.

© BB2B 2018. Tots els drets reservats  |  Nota Legal  |  Política de Privadesa  |  Site Map  |  Contactar  |    RSS  |  Política de cookies
disseny: dommia
Disseny Web
Dommia Solucions Internet
c/ Lepant, 326, Entlo. 1, Desp. 2
08025 - Barcelona
Tel. 902 024 678 | +34 936 241 455
Portfoli visible en: www.dommia.cat