BB2B
Castellano  |  Català

Benvingut a Better Business to Be

Experts en assessorament i direcció estratègica

Utilitats

Nota Legal

Condicions Generals d’Utilització del Lloc Web www.bb2b.es

BETTER BUSINESS TO BE, S.L.U. (d’ara endavant BB2B) amb domicili a Sant Quintí,116-118, 2n 2a de Barcelona amb codi postal 08041 i CIF B65022469 posa a disposició en el seu lloc web www.bb2b.es determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats i notícies d'actualitat.

BB2B es compromet a respectar els drets de privacitat de les persones que visiten la seva web. La següent política descriu la manera en la qual recopilem, protegim i utilitzem la informació que rebem dels que visiten les nostres pàgines.

Aquestes condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de BB2B per part dels USUARIS que hi accedeixin. Aquestes condicions generals se li exposen a l'USUARI al lloc web www.bb2b.es en totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi i arxivi a través d'Internet.

BB2B és una societat professional unipersonal que aglutina l'activitat de professionals independents i de petites i mitjanes empreses orientades a la prestació de serveis professionals en diversos sectors d'activitat i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40987, Foli 0214, Secció general, Hoja 3749547.

L'accés al lloc web de BB2B implica sense reserves l'acceptació d’aquestes condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

Es fa constar que aquest lloc web no està especialment dirigit a menors d'edat.

OBJETO

El lloc web de BB2B ha estat realitzat amb la finalitat, de posar a disposició de tercers informació sobre les seves activitats i poder contactar amb BB2B per sol licitar informació addicional. La sol licitud dels serveis que s'ofereixen al lloc web es regirà per les condicions generals de contractació específiques.

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

La utilització del lloc web de BB2B no comporta l'obligatorietat de facilitar cap dada per part de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitja sol·licitar informació o formular una consulta mitjançant l'enviament d'un correu electrònic o a través del formulari que es pogués habilitar a tal efecte. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.

BB2B podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals - veure clàusula cinquena.

CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

  • BB2B utilitzant fonts internes i externes de tal manera que BB2B únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
  • Tercers aliens a, BB2B bé mitjançant col·laboracions directes al lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web o a notícies d'altres llocs dels que no és titular BB2B. BB2B en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links o hiperenllaços. L'USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web de BB2B no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web i informarà per escrit mitjançant correu electrònic a l'adreça info@bb2b.es o correu postal a la seu social de BB2B.
  • BB2B es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

RESPONSABILITAT

BB2B en cap cas serà responsable de:

  • Els errors i incidències que es poguessin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
  • De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

BB2B es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que es puguin produir. Així mateix, BB2B col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

DRETS D'AUTOR I MARCA

BB2B és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de BB2B, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de BB2B. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de BB2B - els continguts propis, l'estructura i el disseny del lloc web - es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés d'BB2B.

PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT

La informació que rep BB2B dels usuaris d'aquest lloc Web, quedaran incorporades en un fitxer automatitzat de la seva titularitat, essent tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades exclusivament per atendre la seva sol·licitud. BB2B no utilitza cookies en la seva pàgina web ni cap altre dispositiu que permeti demanar dades de l'usuari sense el seu coneixement, únicament rep les dades que l'usuari voluntàriament facilita a través de l'enviament d'un correu electrònic o dels formularis que poguessin habilitar l'efecte, per això la utilització d'aquestes eines per part de l'usuari implicarà el seu consentiment inequívoc perquè les seves dades siguin objecte de tractament per BB2B, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. La informació rebuda no és utilitzada per cap altra finalitat.

En relació amb les dades demanades en la forma prevista en l'apartat anterior, l'usuari podrà exercir els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació i oposició, mitjançant escrit dirigit a BETTER BUSINESS TO BE, S.L.U amb domicili a Barcelona, Sant Quintí, 116-118, 2n 2a o a través del següent correu electrònic lopd@bb2b.es.

BB2B farà tot el possible per que les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d'ells, d'aquí que si hi ha alguna modificació de les dades l'usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometeu la seva obligació de notificar els canvis.

BB2B ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

També pots ajudar-nos prenent precaucions per a protegir les teves dades personals mentre navegues per Internet. Canvia teves contrasenyes sovint utilitzant combinacions de lletres i números, i assegura't que utilitzes un navegador web segur com Mozilla, Chrome o Safari.

Si t'has inscrit en la llista de distribució de correu electrònic de BB2B, rebràs els nostres e-mails periòdicament. Si ja no vols rebre més e-mails de BB2B, et demanem que segueixis les instruccions que apareixen en tots els nostres e-mails. Si no t'has inscrit en la llista de distribució de correu electrònic de BB2B, no rebràs aquests e-mails.

LINKS

BB2B no garanteix l'existència d'errors en l'accés a la seva web, ni en el seu contingut, ni que el mateix es trobi actualitzat, pel que en cas de dubte, poseu-vos directament en contacte amb nosaltres.

En el nostre afany per oferir un millor servei, podem incloure en les nostres pàgines enllaços a altres webs. Els webs corresponents a aquests enllaços tenen les seves pròpies polítiques de privacitat independents de les nostres. Per tant, nosaltres no tenim cap tipus de responsabilitat pel que fa als continguts o les activitats d'aquestes webs. No obstant això, en el nostre afany per protegir la integritat de la nostra pàgina web, acceptem qualsevol comentari sobre els webs vinculats (inclosos els referents a la cancel·lació d'algun d'ells).

L'establiment de l'enllaç no implica l'existència de cap relació entre BB2B i el propietari de la pàgina Web enllaçada, com tampoc l'acceptació i aprovació per part de BB2B seus continguts i / o serveis, sent el seu propietari l'únic responsable dels mateixos.

L'USUARI, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els portals enllaçats.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals dels Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

DESENA .- En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. BB2B podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de BB2B.

És possible que BB2B actualitzi la seva política de privacitat cada cert temps. Quan canviem la política de forma substancial, publiquem un avís en el nostre lloc web al costat de la política de privacitat actualitzada.

© BB2B. Barcelona, 1 de febrer de 2009 (darrera actualització 3 de setembre de 2013)

© BB2B 2018. Tots els drets reservats  |  Nota Legal  |  Política de Privadesa  |  Site Map  |  Contactar  |    RSS  |  Política de cookies
disseny: dommia
Disseny Web
Dommia Solucions Internet
c/ Lepant, 326, Entlo. 1, Desp. 2
08025 - Barcelona
Tel. 902 024 678 | +34 936 241 455
Portfoli visible en: www.dommia.cat