BB2B
Castellano  |  Català

Benvingut a Better Business to Be

Serveis de Gestió i Organització d'Empreses

Serveis

Tecnologies de la informació

Gestioni les TIC com un negoci que aporti més valor al negoci

Tant els professionals de l'àrea com els de la resta dels cicles de negoci tendien a veure les tecnologies de la informació (d'ara endavant, TIC) com una cosa que quedava en mans d'uns quants i la gestió dels quals era "opaca", per un costat perquè no eren capaços de parlar un mateix idioma i de l'altra perquè els indicadors pels quals eren mesurats sonaven a xinès a ambdós grups. Per sort aquesta situació està canviant i les TIC no només estan aportant valor a l'organització amb models de negoci que serien inviables sense la seva participació, sinó que també ajuden a la millora del control intern, la reducció dels costos dels processos de negoci, etc.

Aquest canvi de paradigma implica que l'àrea TIC no pot ser gestionada com es feia antigament i les capacitats noves que han de posseir els gestors, han de complementar-se amb aquelles que ja tenien fa alguns anys.

Reptes

Són nombrosos els reptes que ha d'afrontar l'àrea TIC en els temps actuals i segur que molts responsables d'aquesta àrea han d'abordar en el seu dia a dia, entre d'altres podríem destacar:

  • Optimitzar costos vs generar valor: És allò que podríem anomenar "esprémer la taronja". La tendència natural és que des de les àrees de negoci s'observi aquesta àrea com un centre de cost, en la qual s'ha de fer el possible perquè cada any s'aconsegueixi reduir el cost associat. Aquesta visió no té en compte quina és l'aportació de valor que l'àrea TIC pot dur a terme. És necessari analitzar quines són les àrees que aporten i quines no, i això implica mesurar i gestionar els resultats obtinguts i els costos associats.
  • Alinear els requeriments de negoci i l'estratègia TIC: Moltes són les ocasions en què els requeriments de negoci i l'estratègia TIC van seguint trajectòries descompassades, ja sigui perquè les àrees TIC no tenen el pes suficient en l'organització i no són coneixedores de l'estratègia, bé perquè la comunicació entre negoci i tecnologia és deficient. Sense una adequada alineació de l'estratègia de negoci i estratègia TIC deixa de tenir sentit pretendre l'eficàcia i eficiència de l'ús de les tecnologies.
  • Assimilar l'increment de la complexitat tecnològica: El major nombre de dispositius i d'entorns tecnològics amb possibilitats d'ampliar el model de negoci de les organitzacions, s'incrementa a una velocitat brutal. Aquest increment de complexitat pot ser ingovernable si no es disposa d'una planificació i gestió de les operacions que combini l'estabilitat a mitjà termini i la flexibilitat en el curt.
  • Gestionar els serveis externalitzats: Per optimitzar l'estructura de costos associats a les funcions TIC s'ha optat en moltes organitzacions per l'externalització de funcions i serveis. L'outsourcing no sempre s'ha realitzat en funció d'aquelles tasques que són claus o no per al negoci i en la majoria de les ocasions la gestió d'aquests serveis passa a ser portada per personal amb coneixements tècnics i no de gestió de proveïdors. La idoneïtat de les funcions externalitzades i l'adequació dels rols a aquestes noves responsabilitats és prioritària.
  • Assegurar la continuïtat de les operacions: Negocis cada vegada més globalitzats i amb major dependència de les TIC impliquen que una contingència en aquesta àrea pot ocasionar pèrdues importants en termes de negoci, no només des del punt de vista de les pèrdues directes sinó també per la possible pèrdua de reputació davant els nostres stakeholders.

Aproximació

La nostra aproximació per a la gestió de les TIC és veure-les com un negoci, és intentar aconseguir que aportin el màxim valor a l'organització amb l'estructura de costos òptima per aconseguir-ho. Aquesta aproximació implica:

  • Assumir que la gestió de les TIC afecta de forma global als processos, organització, tecnologia i instal·lacions. No té sentit analitzar un d'aquests quatre pilars sense tenir en compte la resta.
  • Alinear l'estratègia TIC amb la del negoci: Només si totes dues van alineades es pot maximitzar l'aportació de valor.
  • Mesurar la relació cost-benefici, amb l'objectiu d'intentar optimitzar el cost per aconseguir el màxim benefici possible. Per tant és imprescindible, definir què s'ha de mesurar, mesurar-lo adequadament i oportunament, comparar amb els resultats esperats i gestionar en funció del que s’hagi obtingut.

Serveis

Els serveis que oferim van alineats amb la consecució dels reptes que hem enumerat i els dividim en dues àrees fonamentals:

  • Estratègics: Definició i implantació de models d'IT Governance Definició de plans de sistemes Anàlisi, avaluació i diagnòstic d'estructures de costos i valor afegit Anàlisi, avaluació i diagnòstic d'estructures organitzatives Gestió de l'outsourcing Adequació a estàndards COBIT, ITIL, ...
  • Operatius: Oficina de projectes Definició de processos i implantació d'aplicacions de negoci (ERPs, Business Intelligence, BSC, ...) Anàlisi i auditoria dels entorns de control associats a aplicacions Desenvolupament d'aplicacions a mida en entorn client / servidor i web per a funcionalitats específiques Desenvolupament d'intranets i pàgines web
© BB2B 2018. Tots els drets reservats  |  Nota Legal  |  Política de Privadesa  |  Site Map  |  Contactar  |    RSS  |  Política de cookies
disseny: dommia
Disseny Web
Dommia Solucions Internet
c/ Lepant, 326, Entlo. 1, Desp. 2
08025 - Barcelona
Tel. 902 024 678 | +34 936 241 455
Portfoli visible en: www.dommia.cat